ทุกวันนี้เมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ภายใต้สภาวะอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองได้กลายเป็นวัสดุสืบพันธุ์

ทุกวันนี้เมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ภายใต้สภาวะอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองได้กลายเป็นวัสดุสืบพันธุ์

ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดในการทำเกษตรอินทรีย์ บทบัญญัติอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในกฎระเบียบยังคงอยู่ระหว่างการอภิปราย (สารอินทรีย์ที่ต่างกันและที่เรียกว่า ‘พันธุ์อินทรีย์’)” เขากล่าวเสริมจากข้อมูลของกอนซาเลซ วัสดุสืบพันธุ์ประเภทต่างๆ ควรมีให้สำหรับความหลากหลายของเกษตรกรออร์แกนิก โดยมีเงื่อนไขว่าเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิกไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพรองลงมา เช่น เอกลักษณ์ 

ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ

 “นี่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดที่จะตัดสินว่าเป็นก้าวไปในทิศทางที่ดีหรือไม่” เขากล่าวES: สหภาพยุโรปได้ริเริ่มโครงการ Horizon 2020 หลายโครงการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ (เช่น BRESOV, LIVESEED เป็นต้น) ใช้เงินเก่งไหม?“ใช่ เพราะพวกเขาจัดการกับความท้าทายของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีการวิจัยเฉพาะเจาะจงน้อยมากเมื่อเทียบกับความสำคัญของมัน” Prohens กล่าว “แม้แต่ผู้คัดค้านเกษตรอินทรีย์ก็ต้องคำนึง

ถึงว่างานวิจัยส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อความยืดหยุ่น 

ประสิทธิภาพการใช้น้ำและสารอาหาร หรือคุณภาพก็เป็นที่สนใจของเกษตรแบบดั้งเดิมเช่นกัน”

กอนซาเลซระบุว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยในภาคการเกษตรเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ รวมถึงเกษตรกรอินทรีย์ด้วย “ตามที่กล่าวมาแล้ว การวิจัยเกี่ยวกับสารอินทรีย์จะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจและไม่มีการระบุการใช้งานจริงในฟาร์ม”

“ใช่แน่นอน” คาร์ดี้กล่าว

 “ภาคเกษตรอินทรีย์ต้องการการวิจัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ควรเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งควรนำผลที่ได้ไปใช้อย่างชาญฉลาด โครงการทั้งสองดังกล่าวกำลังใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แม้ว่าในอัตราที่แตกต่างกันและมีขอบเขตที่แตกต่างกัน ฉันคิดว่าทั้งสองโครงการและผลลัพธ์ที่คาดหวังนั้นเสริมกัน เมื่อพิจารณาด้วยว่าเกษตรอินทรีย์นั้นไม่เหมือนกันเสมอไป”

บางคนบอกว่าการตัดสินใจลงทุนของบริษัท

เมล็ดพันธุ์นั้นขับเคลื่อนโดยความต้องการของเกษตรกร ไม่ใช่จากความชอบของผู้บริโภค คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้สำหรับกอนซาเลซ เกษตรกรคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน แต่พวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่มีส่วนในเรื่องนี้ “ในแง่หนึ่ง สำหรับพืชบางชนิด เช่น มันฝรั่งหรือผัก ทางเลือกและความชอบของผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงเป็นแรงผลักดันในการปรับปรุงพันธุ์ (อาจมากกว่าความ

ต้องการของเกษตรกรด้วยซ้ำ

เขากล่าว “ในทางกลับกัน ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผู้เพาะพันธุ์ได้ทำงานเกี่ยวกับพันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (ไนโตรเจน น้ำ) นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการรวมความต้องการของเกษตรกรเข้ากับคำขอของประชาชนให้ทำการเกษตรแบบยั่งยืนมากขึ้น”

Credit : สล็อต / ยูฟ่าสล็อต